Bàn giao BTNTT cho khách hàng ở Hưng Yên

Bàn giao BTNTT cho khách hàng ở Hưng Yên


Mô tả dự án
  • 0
  • 18 Tháng Một, 2019

Công ty: Công ty CP ONE – ONE Miền Trung
Địa điểm thi công: Cầu vượt Bạch San, Huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên