Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền

1.Sau khi khách hàng nghiệm thu sản phẩm của chúng tôi nếu có sảy ra sai xót trong khâu nghiệm thu chúng tôi không chị trách nhiệm.

2. Bảo hành một năm với các lỗi kỹ thuật theo như hợp đồng cũng như trao đổi khi chốt đơn hàng.

3. Các linh kiện đi kèm sẽ được bảo hành theo thỏa thuận cũng như trong hợp đồng nêu ra.